Hello world!

Werk van Jeroen Spijker bevindt zich in diverse collecties in binnen- en buitenland. Prentenkabinet Universiteit Leiden, Collectie Universiteit Tilburg, Museum Mauritshuis Den Haag, Stadsschouwburg Amsterdam, Collectie Palazzo Corsini (belangrijkste particuliere collectie Florence), Openbare Bibliotheek Amsterdam, gemeente Warmond en vele particuliere- en bedrijfscollecties.

* fiscale mogelijkheden (onder voorbehoud van onjuistheden) In het geval van een samenwerking om een tentoonstelling of de realisatie van een beeldhouwwerk te realiseren. Door onwetendheid over fiscale regelingen kunnen projecten onnodig vertragen. In 2012 is er een verruiming van de giftenaftrek voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting.

U kunt een tentoonstelling of onthulling van het werk van Jeroen Spijker mede mogelijk maken door een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI)(veel musea en bibliotheken vallen hieronder) een gift te geven voor dit doel. Deze giften van een BV, een NV, een vereniging of een stichting aan een ANBI kunnen worden afgetrokken voor de vennootschapsbelasting.

Voor de giftenaftrek geldt niet langer een drempel maar deze mag niet meer dan 50% van de behaalde winst overschrijden met een maximum van Euro 100.000,–.

Een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat (tijdelijk) een extra belasting voordeel opleveren in de inkomsten belasting en de vennootschapsbelasting. Als belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag je namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek geldt over maximaal Euro 5000,– van de aan culturele instellingen gedane giften.

In het geval van de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht (ook over maximaal Euro 5000,–). Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst in de aangifte over 2012 worden aangegeven over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.

De definitie “algemeen nut” van een ANBI is in de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen opgenomen. Hierbinnen zijn ook instellingen duidelijk geformuleerd die zich niet kunnen kwalificeren als ANBI.

(Het is aan te raden ter voorkoming van fouten of onwenselijke veranderingen zelf inlichtingen in te winnen bij betreffende instanties)

 

One Comment

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Laat een reactie achter op Mr WordPress Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *