Art Consultancy en signatuur onderzoek

DutchEnglishFrenchGerman

Nieuw:

Signatuur onderzoek

Heeft u een gesigneerd schilderij, aquarel, prent of tekening en wilt u weten of er meer over de kunstenaar bekend is? Dan kunt u een email sturen met het kunstwerk, een detailfoto van de signatuur, een foto van de eventuele datum en een foto van de achterkant van het schilderij. Wij onderzoeken wie de mogelijke kunstenaar kan zijn. Ook als het internationale kunstenaars betreft. Wij houden altijd een slag om de arm. Wij rekenen een uurtarief en proberen een inschatting te maken hoeveel tijd het vergt ( en eventueele reiskosten). Wij spreken dan een voorlopig bedrag af. Mocht het meer tijd vergen dan vragen wij u om toestemming om verder onderzoek te doen. Per kunstwerk kost een eerste consult €55,00. 

Advies bij het creëren van een digitaal museum.

Door de Corona gerelateerde situatie werd het voor een groot deel van het internationale publiek maar ook voor de ouderen niet mogelijk of onverstandig om museale collecties te bezoeken. Wij gingen er mee aan de slag en ontdekten hoe een digitale versie van uw museum mogelijk kan worden. Steeds meer musea besluiten om een digitate versie te ontwikkelen.

Het heeft zes belangrijke peilers:

1) Het toegankelijk maken van waardevolle kunstwerken voor een wereldwijd en nieuw publiek.

2) Het kennis laten maken van een internationaal publiek met specifieke kunstwerken die vrijwel alleen in uw collectie voorkomen.

3) Een voorproefje geven van wat er real live te zien zal zijn.  

4) Het via het digitale museum genereren van kleine en grote geldstromen.

5) Relevantie voor voortbestaan tonen en het onderbouwen daarvan alsmede draagvlak creëren.

6) Marketing voor het museum: Uiteindelijk meer bezoek genereren.

Toelichting:

Door de digitale ontsluiting van veel musea zal er voor kunstliefhebbers veel te grasduinen zijn en kan er uitgekeken worden naar het bezoeken van specifieke musea in de toekomst. Ook blijft het museum zichtbaar en relevant. Voor het overleven is dit van groot belang. Kleine bijdragen bij het bezoeken van het digitale museum door een internationaal publiek kunnen opgeteld een interessant bedrag opleveren. Naar gelang de zichtbaarheid, de vindbaarheid en de al bestaande positionering. Grote bedragen kunnen via het digitale museum gevraagd worden aan vermogende particulieren en bedrijven.

Op de middellange en lange termijn zal er een kentering kunnen ontstaan door vliegtax en regulering met betrekking tot klimaat doelen. Dit kan leiden tot het afnemen van internationale toeristenstromen (niet kunnen reizen, te dure tickets). De museale sector zal hier ook effecten van kunnen gaan onder vinden.   

Wij hebben ook voor uw museum specifieke oplossingen waar u waarschijnlijk nog niet aan hebt gedacht als het gaat om verdienmodellen.

Jeroen Spijker ( o.a. Kunstmanagement Universiteit Leiden)

Curatorschap

Wij bieden Art Consultancy en Museum Consultancy voor musea, bedrijven en particulieren. Jeroen Spijker is beschikbaar als curator voor het samenstellen van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst in musea, galeries en beeldentuinen. Dit omvat hedendaagse kunst, moderne kunst, oude kunst of combinaties van kunst uit verschillende perioden. ‘Museumleiden’, een samenwerkingsverband, kan een complete of gedeeltelijke beeldende kunsttentoonstelling met begeleidende teksten voor uw museum ontwikkelen, van concept tot presentatie. Wij kunnen ook (delen van) de inrichting en presentatie verzorgen. Ook voor het realiseren van tentoonstellingen op het gebied van etnografica (met werken uit museale collecties) kunt u een beroep doen op ons. Jeroen Spijker kan bemiddelen rond aan- en verkoop van beeldende kunst.

 

 

Kunstadvies

Jeroen Spijker kan u adviseren bij het starten en opbouwen van een kunstverzameling. Dit geldt voor nieuwe musea in binnen -en buitenland, bedrijfscollecties en particuliere collecties.

Wij bemiddelen, beoordelen en adviseren u bij aankopen op veilingen, in kunsthandels en in galeries (internationaal). Jeroen Spijker kan zitting nemen in aankoopcommissies van musea, bedrijven en instellingen. Door het volgen van veilinghuizen kent hij de kunstmarkt en kan op basis hiervan advies geven bij aankoop. Door de brede kennis, interesse en het netwerk kan hij adviseren op het gebied van beeldende kunst vanaf de middeleeuwen tot heden. Bijzondere interesse gaat hierbij uit naar Hollandse 17e eeuwse schilderkunst en kunst van rond 1900. Ook het begeleiden van onderzoek naar een specifiek kunstwerk is mogelijk. Ook kunnen wij u adviseren inzake een beëdigd taxateur (verschillende specialismen, ook kunstnijverheid en zilver) in het kader van verzekering en de afwikkeling van een nalatenschap.

Tentoonstellingscurator

Organisaties

Het zelf organiseren van tentoonstellingen met eigen werk en het werk van andere kunstenaars alsmede het bezoeken van belangrijke kunstbeurzen, kunstacademies en tentoonstellingen zorgen ervoor dat Jeroen Spijker de nieuwste ontwikkelingen kan tonen. Daarnaast maakt hij tentoonstellingen met werk van niet- hedendaagse kunstenaars. Na een tentoonstelling over Piet Wiegman (1930-2008) was er in het voorjaar van 2017 een tentoonstelling met 37 werken op papier van Harm Kamerlingh Onnes. Ook is er een museale tentoonstelling ontwikkeld over het De Stijl-lid Bart van der Leck.

Beleids- en managementadviseur musea en culturele instellingen

Organisaties

Organisatie Troubleshooter

Als uw museum of culturele instelling verandering behoeft kunt u een beroep doen op ons  (Museum Leiden). Wij kunnen samen zoeken naar nieuwe wegen of paden om de organisatie te herijken. Ook als er verschil van inzicht is op directieniveau kunnen wij met de verschillende partijen en personen in gesprek gaan om tot oplossingen te komen. Als verandering van ingesleten onwenselijke gewoonten, een gebrek aan vernieuwing of een vertraging in de aanpassing aan de tijd een rol speelt kunnen wij behulpzaam zijn. Vaak is er voor vernieuwing en verbetering een nieuwe koers nodig die intern weerstand oproept. De directie of de raad van toezicht helpen wij binnen het krachtenspel van de organisatie tot oplossingen te komen.

Personeel en organisatie

Soms is er een slechte verstandhouding tussen individuen waarvan verwacht wordt dat zij samenwerken en een team vormen. Te hoog opgeleid, te laag opgeleid, onwillige vrijwilliger, cultuur verschil, ongewenst gedrag, motivatie verlies, slechte communicatie, slecht luisteren, niet goed invoelen, slordig met afspraken, onzakelijk/te zakelijk denken of te dominant gedrag  kan voor individu of organisatie een issue zijn. Het is goed om na signalering hiermee tijdig aan de slag te gaan. Vaak kan een buitenstaander het verschil maken en inzicht brengen waardoor iedereen zich weer positief op het gezamenlijke doel kan richten. Hierdoor kan de organisatie de kerndoelen realiseren en is er een toekomst voor de organisatie, het personeel en de bezoekers.

Indeling en locatie- advies 

Musea

Soms zijn museumzalen niet meer up- to- date. De communicatie in de museumzalen is verouderd, de belichting is niet optimaal, de ooit moderne kleurstelling heeft zijn beste tijd gehad of het ophangsysteem is niet ideaal. Een ooit moderne lamp maakt een historische zaal oubollig. Het is prettig om met iemand uit het veld alles na te lopen en een advies te krijgen hoe het beter kan. Soms is de indeling niet goed of missen veel bezoekers een deel van het museum doordat de route niet helder is. Soms is er een gebrek aan logica, een kinderatelier op zolder in plaats van in het zicht van het museumrestaurant waardoor de ouders op afstand een oogje in het zeil kunnen houden en tegelijkertijd aandacht voor elkaar en een goed glas wijn of een lunch hebben. Sommige musea onderschatten de potentiële omzet van een museumwinkel of horeca. Hoe combineer je deze succesvol met een open, gastvrije ingang waardoor ook andere passanten komen lunchen, een cadeautje kopen of een kunstboek bestellen? Musea dienen een deel van hun inkomsten zelf te genereren. Wij kunnen helpen daar verbetering in aan te brengen. Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe uitstraling. Actie is geboden.

Expositievergoedingen kunstenaars

Musea

In 2017 is er nieuw beleid rond het vergoeden van kosten van kunstwerken van hedendaagse kunstenaars die in het museum exposeren. Veel musea hebben dit vergoedingsaspect tot op heden (bewust) laten liggen. Nu is er wetgeving in voorbereiding en zijn er convenanten. Hoe ga je met dit nieuwe aspect om in het kader van ‘Eerlijk cultureel ondernemen’ ook Fair Practice genoemd? Als museum is het goed om dit volgens de normen van deze tijd op te pakken en de kosten in de begroting op te nemen. Hierdoor is er een eerlijker verdeelsleutel voor alle stakeholders en dus ook voor de makers van de kunstwerken waar de bezoekers tenslotte voor komen. Wij kunnen helpen om hier intern beleid voor te maken. De bezoekers begrijpen en waarderen het!

Publicaties over kunst

Media/ musea

Jeroen Spijker publiceert artikelen over kunst in (kunst)tijdschriften. Momenteel schrijft hij een reeks artikelen over De Stijl. De kunstbladen waarin hij publiceert zijn Studio 2000 Magazine en het tijdschrift De Stijl dat in het De Stijl-jaar 2017 zal verschijnen. Ook is een publicatie in LEVEN in voorbereiding.

 

Achtergrond/C.V. 

Aan de basis van de vaardigheden van Jeroen Spijker ligt een master in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Professionele ontwikkeling bracht een assistent-directeurschap bij Veilinghuis Van Stockum te ‘s-Gravenhage, de betrokkenheid bij diverse kunstcollecties zoals de collectie van UNESCO Centrum Nederland en die van Ars Aemulae Naturae te Leiden. Bij Ars Aemula Naturae werden onder zijn leiding jaarlijks rond de tien hedendaagse exposities georganiseerd. Jeroen Spijker was ook lid van de raad van advies van de Holland Art Fair in Utrecht. Hij kent de museale wereld van binnenuit door dienstbetrekkingen bij Museum het Mauritshuis te ‘s-Gravenhage en museum Galerij Willem V. Als Universitair docent beeldhouwkunst is hij momenteel tevens verbonden aan het Amerikaanse Webster University. Jeroen Spijker werkt samen met anderen in het veld waardoor veel mogelijk is.

Investeren in kunst/ Investment in art

Particulieren en organisaties

‘Investeren in kunst’ is een keuze naast andere investeringen. Het is een spannend en inspirerend proces dat nieuwe deuren voor u zal openen. Bij ons bent u aan het goede adres om dit avontuur aan te gaan.

Door in kunst te investeren beleeft u in ieder geval spannende momenten tijdens het doen van aankopen en rendement in de vorm van het genieten van uw opgebouwde kunstbezit met name als het goed geïntegreerd is in uw interieur. De wereld van de kunst gaat voor u leven en uw kennis over kunst zal toenemen. Een ander voordeel is dat u een deel van uw vermogen, in de vorm van kunst als een aandeel in ons gezamenlijk cultureel erfgoed, direct binnen handbereik heeft. Het is een manier om solvabiliteit non-verbaal te communiceren. U wordt omringt door ‘conversation pieces’ die bezoekers als bijzonder en interessant zullen ervaren. De kunstobjecten geven kwaliteit en warmte aan uw woon- of werkomgeving. Zij maken het tot een prettige plek om te verblijven. Voor uw relaties is het ijs snel gebroken.

Een investering van 5% van uw, in principe niet noodzakelijk, vermogen in kunst is een optie. De kunstmarkt is voortdurend in beweging maar wij kunnen samen een keuze maken die bij u past. Wij kunnen u ook adviseren bij het verkopen of afstoten van kunstwerken. Ook kunnen wij helpen bij een eventueel bruikleen- of schenkingstraject.

Resultaten uit het verleden geven, ook hier, geen garantie voor de toekomst. Via www.investmentinart.nl komt u ook op deze site.

Art research

particulieren, musea en organisaties 

Wij begeleiden het onderzoek naar specifieke kunstwerken. Advies en verwijzing naar de juiste contacten staan centraal om het werk onder de aandacht te brengen van de juiste experts en onderzoeksinstituten. Dit traject is van belang als voorbereiding voor het ter veiling brengen of verkopen van een kunstwerk. Ook binnen een second opinion traject kunnen wij u van dienst zijn. Ook bij het afstoten van (delen) van een kunstcollectie kunnen wij adviseren. 

 

U kunt contact opnemen via 0031(0)6 21442186

 

Comments are closed.