Galerie

Uit verschillende beelden en (bewerkte)foto’s in oplage in de collectie kan een keuze gemaakt worden. Ook is het mogelijk in veel gevallen van de portretten en busten zoals elders te zien op de website een exemplaar te bestellen. U kunt hiervoor contact opnemen. Ook is er in het atelier werk in voorraad dat u kunt komen bekijken na een persoonlijke afspraak. 

U kunt voor een afspraak, prijsopgave en overige informatie een email sturen naar beeldhouwer@jeroenspijker.nl of bellen: 06-21442186. In het geval van beeldhouwopdrachten maak ik graag een afspraak om elkaar te ontmoeten en de mogelijkheden te onderzoeken. Aangezien elk portret anders is ( haardracht, kind, man, vrouw, wel of geen deel van het bovenlijf) zijn de kosten pas na een afspraak goed te ramen.

English

Gallery
From different images and (edited) photos in circulation in the collection can be made a choice. It is also possible in many cases to order a copy of the portraits and busts, like to see elsewhere on the website. You can contact us. There is also Studio work in stock that you can come and have a look at after a personal appointment. 

You can contact us for an appointment and other information by sending an email to beeldhouwer@jeroenspijker.nl or call: 0031 (0)6-21442186 Whatsapp). In the case of sculpting assignments I do like to make an appointment to meet and to examine the possibilities. Since each portrait is different (hairstyle, child, man, woman, size) the costs can only get clear after an appointment. If you are living abroad (not in the Netherlands) get in touch by phone and we will see how to get thinks clear.

 

 

Webshop Jeroen Spijker
Via dit formulier kunt u aangeven in welk beeldje of in welke foto u interesse heeft. Wij geven u de prijs en wanneer het leverbaar is. Mocht u een beeldje willen bestellen dan maken wij daarna een afspraak om een overeenkomst af te sluiten.
Uw naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Uw vraag

Comments are closed.