Over deze website

DutchEnglishFrenchGerman

 

Webdesigner/ -master was Floris Bosch.
De webhosting van deze website is in handen van Active 24.
Alle op-, en aanmerkingen over deze site kunt u sturen naar beeldhouwer@jeroenspijker.nl.
Deze website wordt met zorg geredigeerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website jeroenspijker.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Jeroen Spijker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website.
Mocht deze website informatie bevatten waarvan het vermoeden bestaat dat deze onjuist is, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een email te sturen naar het emailadres van Jeroen Spijker.
Beeldmateriaal: De webdesigner heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden.
Tekengrootte aanpassen: U kunt de grootte van het lettertype op deze website zelf instellen in uw browser. In Internet Explorer: Beeld >>Tekengrootte. In Mozilla FireFox: Beeld >>Tekengrootte of de sneltoetsen [CTRL +] en [CTRL -], of [Ctrl & scrollwieltje].

Comments are closed.